ván gỗ ghép
Ads here Ads here 901x125

[giaban]Liên hệ[/giaban] [giamgia]2[/giamgia] [tomtat]Nguyên liệu gỗ cao su [/tomtat] [kythuat] Kích thước : Vuông 50mm - 150mm x Dài 2400mm - 3000mm
Kiểu ghép mộng đứng & mộng nằm
Chất lượng : AA, AB, AC, BC [/kythuat] [mota] 5 [/mota]