ván gỗ ghép
Ads here Ads here 901x125

[giaban]Liên hệ[/giaban] [giamgia]2[/giamgia] [tomtat]Nguyên liệu gỗ Tần Bì [/tomtat] [kythuat] Kích thước : 15, 18, 20mm x 1200mm x 2400mm - 3000mm
Kiểu ghép mộng đứng, mộng nằm, nguyên thanh
Chất lượng : Ghép theo yêu cầu đơn đặt hàng [/kythuat] [mota] 5 [/mota]