ván gỗ ghép
Ads here Ads here 901x125

[giaban]Liên hệ[/giaban] [giamgia]2[/giamgia] [tomtat]Nguyên liệu gỗ Thông nhập khẩu [/tomtat] [kythuat] Kích thước : 10mm x 1200mm x 2400mm - 3000mm
Kiểu ghép mộng đứng
Chất lượng : Ghép theo khuyết tật tự nhiên của gỗ nguyên liệu [/kythuat] [mota] 5 [/mota]